Solidaritetsfond for idrettslag

Solidaritetsfond for idrettslag

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Bodø idrettsråd etablerer solidaritetsfond for idrettslag som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltagelse for barn og ungdom