Årsmøte 2022

Bodø idrettsråd avholder sitt årsmøte 28.april på Aspmyra stadion, 3 etg klokken 19.00. Dette er et viktig møte for alle våre idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler( LAM) skal presenteres.

Årsmøte i Bodø idrettsråd består av; 

1. Idrettsrådets styre

2. Representanter fra alle idrettslag i Bodø, som er medlem i Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala;

  • Lag til og med 499 medlemmer - 2 representanter
  • Lag fra og med 500 medlemmer -3 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter,jfr NIFs lov § 2.4/2.5

Representanter fra idrettslag må meldes på via daglig leder eller styreleder i idrettslaget innen 28.april klokken 12.00 til hilde.anneland@idrettsforbundet.no