Bodøidretten har som mål å skape «idrettsglede for alle» og med dette ønsker vi at idrettsarenaen skal være en plass for alle uansett økonomi, kultur, kjønn ol. Bodø idrettsråd vet at økonomi er en stor barriere for mange og har derfor opprettet Barnas idrettsfond. Barnas Idrettsfond er opprettet for å dekke inn noe av det som ikke kommer inn av medlemskontingent.