Bodø idrettsråd

Bodø idrettsråd

Idrettsrådets formål er å arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettslagene, idrettslagene og kommunen og idrettslagene og Nordland idrettskrets. Idrettsrådets oppgaver er å styrke idrettens rolle og rammevilkår, foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene og synliggjøre idrettens lokale omfang