Langtidsplanen- «Bodøidretten VIL» er Bodø idrettsråds bidrag til norsk idretts visjon om” idrettsglede for alle”. Den skal gi retning og føringer for satsingen innenfor idrettsfeltet i Bodø fram mot 2024. Plattformen er bygd opp med en overordnet visjon og 3 satsingsområder. For hvert mål er det utformet strategier, som følges opp av årlige handlingsplaner med konkrete tiltak. Formålet med plattformen, er å gi idretten mulighet til å skape idrettsglede for enda flere av byens befolkning. Plattformen skal være med å løfte idretten i Bodø og sikre at vi blir en attraktiv og nyskapende idrettsby!

Bodø idrettsråd langtidsplan 2017-2024 ( korrigert årsmøte 2020)

Visjon

Bodø, en attraktiv og nyskapende idrettsby!

Formål

Idrettsrådets formål er å arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen.
Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettslagene, idrettslagene og kommunen og idrettslagene og Nordland idrettskrets.Idrettsrådets oppgaver er å styrke idrettens rolle og rammevilkår, foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene og synliggjøre idrettens lokale omfang

Strategiske satsingsområder

For å få flere med i idretten og legge til rette for at idrettslagene har gode rammevilkår for å utøve sin idrett foreslås det at noen få, tydelige prioriterte områder med tilhørende mål.

  1. Flere og bedre anlegg
  2. Attraktive idrettslag med tilbud til alle
  3. Store idrettsarrangementer til Bodø, hvert år.