Sammensetning årsmøte

Årsmøte i Bodø idrettsråd består av; 

1. Idrettsrådets styre

2. Representanter fra alle idrettslag i Bodø, som er medlem i Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala;

Lag til og med 499 medlemmer - 2 representanter
Lag fra og med 500 medlemmer -3 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter,jfr NIFs lov § 2.4/2.5