Jublende jente. Foto: Eirik Førde

Årsmøte 2021

Bodø idrettsråd skal avholde sitt årsmøte i 2.juni klokken 19.00 på Bestemorstuen

Årsmøte i Bodø idrettsråd består av; 

1. Idrettsrådets styre

2. Representanter fra alle idrettslag i Bodø, som er medlem i Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala;

  • Lag til og med 499 medlemmer - 2 representanter
  • Lag fra og med 500 medlemmer -3 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter,jfr NIFs lov § 2.4/2.5

Valgkomiteen til Bodø idrettsråd ønsker at idrettslagene i Bodø melder inn gode kandidater til disse viktige vervene. Dersom det i ditt idrettslag er en person som kan være aktuell, send valgkomiteen en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende er foreslått. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og mailadresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

Vi ser etter personer som har god evne til å tenke overordnet, som kan ivareta idretten i Bodø sine interesser utover egne, eget idrettslags og egen idretts interesser.