ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 7. MAI

ÅRSMØTE I KRISTIANSAND IDRETTSRÅD

Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 7. mai 2024 kl 1800 i  KRS Live(tidligere Q42). 

Informasjon er sendt klubbenes kontaktadresser. Påmelding innen torsdag 2. mai.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være idrettsrådet i hende innen 21. april. Sakspapirer sendes klubbene tirsdag 30/4.

Det vil i forbindelse med årsmøtet være:

- presentasjon av Cultiva v/ daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdal

- informasjon fra idrettsetaten v/ idrettssjef Christian Jørgensen 

- informasjon fra kultur- og idrettsutvalget v/ leder Tor Kristian Ludvigsen

- informasjon fra Fritidsfondet v/ daglig leder Monica Brandsrud

- informasjon fra Frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray

- informasjon fra Norges idrettsforbund/Agder idrettskrets

Sakspapirer er sendt klubbene, men kan også fås tilsendt ved henvendelse til geir.thorstensen@idrettsforbundet.no

Årsmøte i idrettsrådet

ÅRSMØTE I KRISTIANSAND IDRETTSRÅD

Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 7. mai 2024 kl 1800 i      KRS Live(tidligere Q42). 

Informasjon er sendt klubbenes kontaktadresser. Påmelding innen torsdag 2. mai.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være idrettsrådet ihende innen 21. april. Sakspapirer sendes klubbene tirsdag 30/4.

Det vil i forbindelse med årsmøtet være:

- presentasjon av Cultiva v/ daglig leder Kirsi Mathiesen Hjemdal

- informasjon fra idrettsetaten v/ idrettssjef Christian Jørgensen 

- informasjon fra kultur- og idrettsutvalget v/ lederTor Kristian Ludvigsen

- informasjon fra Fritidsfondet v/ daglig leder Monica Brandsrud

- informasjon fra Norges idrettsforbund/Agder idrettskrets