KK Strategidokument idrett forside.jpg

Kommunens Strategi- og Handlingsplan

Her finner du strategidokumentet på Kristiansand Kommunes nettsider

Her finner du vedlegg til strategidokument

 

 

Her finner du i øvrig alle gjeldende planverk for Kristiansand Kommune