logo col aktivitetsguiden.png

Aktivitetsguiden

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil Kristiansand Idrettsråd bidra til det.

Hva er en Aktivitetsguide?

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. 

Se filmen som forklarer hva en Aktivitetsguide er:

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Veldig mange er med i idretten, men dersom man ikke er med, er det ikke så lett å vite hva et idrettslag er, hvordan idretten er organisert, hva man betaler for og hva man må bidra med. Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Oslo Idrettskrets laget Bli med!-brosjyren på 16 ulike språk for å legge tilrette for at flere skal bli med! 

I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. Bli med- brosjyren forklarer hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Brosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk. Idrettslag kan legge til informasjon som sitt idrettslag på siste side og deretter skrive ut brosjyren. 

Slik har Lambertseter svømmeklubb tilpasset brosjyren til sitt idrettslag. 

For å søke om aktivitetsguide må du fylle ut søknadsskjema. Du vil bli kontaktet av en aktivitetsguide innen kort tid. Det er mulig å fylle ut søknadsskjema på vegne av familie, men da må dette fremgå av søknaden (finnes felt for dette bruk).

Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen for barn og unge i Norge. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for bl.a. fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. Selv om det er veldig mange som er med i idretten, ser vi at det er mange vi ikke greier å nå ut til. Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idrett som majoritetsgutter, mens jenter med minoritetsbakgrunn er klart under-representert.

Det kan være vanskelig å finne frem til det lokale idrettslaget til tross for at det finnes ca. 150 idrettslag i Kristiansand. Det kan også være utfordrende å vite hvordan man blir med og hva som forventes, spesielt hvis du ikke har vært med før. Kristiansand er en flerkulturell by hvor mange har minoritetsbakgrunn, noe som gjør, at idretten må tenke nytt for å få med alle. Idrettslagene ønsker at alle skal få være med, men har lite ressurser til f.eks. oppsøkende virksomhet. Ranselpost og informasjon på nettsider eller facebook er vanlige informasjonskilder, men denne informasjonen når ikke ut til alle. I tillegg er det utfordringer med bl.a. språk og forståelsen av hvordan norsk idrett fungerer. Våre aktivitetsguider skal bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å bli med i idretten, og blir nettopp denne viktige første kontakten mellom familiene og idrettslagene.  

Aktivitetsguidene våre er tilknyttet Kristiansand Idrettsråd og har deres offisielle arbeidsplass på kontoret vårt i Idrettens Hus.

Aktivitetsguidene samarbeider med idrettslag og offentlige instanser, eksempelvis skole, skolehelsetjenesten, NAV og andre som har kontakt med barn og unge.

Aktivitetsguidene snakker flere språk, i tillegg til norsk, har god erfaring med idrett i Kristiansand og bakgrunn for arbeide med barn og unge. De har politiattest og har gjennomgått opplæring i metodikken vår. 

 

«Jeg vet om mange familier og enkeltpersoner i bydelen som har fått hjelp til å komme i gang med en aktivitet takket være aktivitetsguidene. Den jobben aktivitetsguidene gjør er veldig viktig! Det finnes mange bra tilbud i idretten (...) og det er mange flere mennesker som trenger å bli en del av idretten». Morten Bruun, frivillighetskoordinator i St. Hanshaugen, Oslo.

• Registrer ønske om hjelp fra en aktivitetsguide på registreringsskjema her på hjemmesiden. Trykk her for å gå direkte til registreringsskjema

• Vi finner en aktivitetsguide og gir råd om hvilke idrettslag som er aktuelle.

• Aktivitetsguiden tar kontakt med det aktuelle idrettslaget og oppretter kontakt med familien.

• Aktivitetsguiden avklarer praktiske spørsmål om f.eks. når og hvor det er trening, hvor mye det koster og eventuelle støtteordninger som kan være aktuelle. Aktivitetsguiden kan også fungere som et bindeledd mellom idrettslaget og familien. Idrettsforbundets sin brosjyre Bli med! er godt hjelpemiddel.

Link til brosjyren finner du i menyvalget "Hva er et idrettslag?" ovenfor. 

• Aktivitetsguiden kan følge barnet/familien til og fra trening i starten.

• Aktivitetsguiden avslutter i familien når familien vurderes selvgående (vanligvis 3 -8 uker)

Ønsker du å bli aktivitetsguide?

Vi trenger stadig nye aktvitetsguider i de ulike bydelene. Hvis du ønsker å bli aktvitetsguide, eller er nysgjerrig på å vite mer, kan du ta kontakt med Kevin Juhl-Thomsen på kevin.juhl-thomsen@idrettsforbundet.no.

For å bli aktivitetsguide må man delta på opplæring som idrettsrådet arrangerer med jevne mellomrom. Du må også signere en taushetserklæring og vise gyldig politiattest siden du skal jobbe med barn og unge.

Det er lønnet arbeid.

Oslo og Akershus idrettskretser har laget introduksjonsfilmer på åtte ulike språk. Noen av aktivitetsguidene deres har tatt på seg jobben som tolk og det er også disse som er med i vidoene. Filmene gir et lite innblikk i hva norsk idrett er. 

Se filmene her

Aktivitetsguiden.no er en nyopprettet digital læringsportal med podcast om norsk idrettskultur på flere språk:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Soomaali 
  • Tigrinja
  • Arabisk
  • Kvääni
  • Sámi

 

Gå til siden: www.aktivitetsguiden.no

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte 

Andy Johnson i Kristiansand Idrettsråd 
Epost: andrew.johnson@idrettsrad.no
mobil: 977 32 204