Stiftelsen Sportikus

Stiftelsen Sportikus ble oppløst på årsmøte i 2020

Fra protokollen fra årsmøte i Kristiansand Idrettsråd den 1. september 2020:

 

Fra styrets årsberetning til årsmøte i Kristiansand Idrettsråd den 28. april 2021. Beretningen ble godkjent uten endring og tilføyelser: