Årsmøte 2023 ble gjennomført 13 mars på Skjeberg rådhus.
Årsmøte 2023 ble gjennomført 13 mars på Skjeberg rådhus.

Årsmøte 13 mars kl 18.00

Årets årsmøte i Sarpsborg Idrettsråd er gjennomført. I bunn av saken, ligger nå alle årsmøtepapirene. Bildet viser det nye styret i SIR som er valgt for 23/24

Årsmøtet ble arrangert mandag 13 mars kl 18.00 i den gamle kommunestyresalen på Skjeberg rådhus. 

Kl 1800 .

Vi får besøk av Erik Unaas, styre-representant i NIF styre. Erik er svært aktiv, med et brennende engasjement innen idretten. Erik er også leder for utvalget, som jobber med at idrettsråd skal få en mer sentral plass innen idretten i Norge. Her blir det også muligheter for dere, å komme med spørsmål til Erik.

Informasjon:

 • SIR har jobbet lenge med at kommunen må opprette et eget «Team Idrett og fysisk aktivitet», slik at kommunikasjonen mellom idrettslag og kommune må bedres.
 • Endringer rundt at kommunen bør kunne stå som garantist for lån, for klubber som bygger egne anlegg.
 • Info om diverse søknadsfrister, og event. Endringer
 • Diverse info.

 

      Kort pause med enkel bevertning
     

Kl 1900  Årsmøtet settes.

 1. Godkjenne frammøtte representanter
 2. Velge dirigent og protokollfører
 3. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 5. Behandle årsberetning for 2022
 6. Behandle revidert regnskap for 2022
 7. Behandle forslag til Årsplan 2023
 8. Behandle evt innkomne forslag
  9. Vedta budsjett for 2023
 9. Valg


NB!! Forslag til årsmøtet må være idrettsrådet i hende senest 27.feb.
Årsmøtepapirer ligger i bunn av saken.

HER ER alle årsmøtepapirene