Sarpsborg Idrettsråd deler ut hele 3,7 millioner kroner til lokale idrettslag. Blant annet kan  dette brukes til opprettelsen av SOLIDARITESFOND.
Sarpsborg Idrettsråd deler ut hele 3,7 millioner kroner til lokale idrettslag. Blant annet kan dette brukes til opprettelsen av SOLIDARITESFOND.

3,7 mill til bl annet Solidaritetsfond

Sarpsborg Idrettsråd har mottatt 3,7 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementets «Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten».

Disse midlene er øremerket til idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og unge som faller utenfor idretten på grunn av sosial ulikhet og økonomiske årsaker, samt å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Med bakgrunn i innmeldte behov for støtte til medlemskontingent og treningsavgift de fem siste årene, samt kommunens oversikt over bydeler med store sosioøkonomiske utfordringer har Sarpsborg idrettsråd tildelt deler av midlene til tolv organisasjoner.

Disse har fått midler nå:

  • Borgen IL og Sarpsborg Fotballklubb får 400.000 kroner hver
  • T & IL National, SIL Allianse-IL, Tune IL og FK Sparta har fått 200.000 kroner hver
  • Greåker IF, SIL Håndball, Greåker IBK, Sarpsborg Turnforening, Tindlund IF og Sarpsborg karateklubb har fått 100.000 kroner hver

Det gjenstår fortsatt rundt 1,4 millioner kroner som andre klubber, lag og foreninger kan søke tilskudd fra før 21. august.

Slik fungerer Solidaritetsfondet

Slik søker du midler:

1. Etablering lokalt Solidaritetsfond i eget idrettslag forankret med styrevedtak. Fondet skal ha egne regnskapskontoer for inntekter og kostnader.

2. Lagene bør etablerer enkle, men troverdige rutiner for bruk av midlene i fondet.

3. Oppnevne fonds-/inkluderingsansvarlig som er kontaktpersonen opp mot bl.a idrettsrådet

4. Idrettslaget skal være representert på 1-2 samlinger/møter pr år i regi av idrettsrådet

5. Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med å redusere kostnadsnivå internt

 

Har du fått midler så kan Solidaritetsfondet brukes til følgende:

1. Bruke midlene til å opparbeide en utstyrsbank i klubben, til gratis utlån for medlemmer

2. Redusere kontingent/treningsavgift for alle våre barn og ungdom

3. Arbeide for å redusere klubbens egne kostnader og foreldrenes utgifter til utstyr, klær, turer etc.

4. Opprette «Miljøkontakt» i klubben (honorar, kostnadsdekning?) for å ha kontakt med foreldre, hente/følge opp (enkelte) barn/ungdom, bistå ifm. lån av utstyr/klær, være klubbens ansvarlige for å følge opp interne og eksterne støtteordninger

Etablerer Solidaritetsfond

Sarpsborg idrettsråds har med bakgrunn i dette, og som et tiltak for å nå sin visjon «idrettsglede for alle», etablert ordningen Solidaritetsfond.

Daglig leder i Idrettsrådet, Kjell Einar Andersen forteller at de tildeler midlene til idrettslag med utgangspunkt i departementets kriterier, oversikt over tildelinger de 5 siste år fra kommunens tilskuddsordning til medlems- og treningsavgift, samt oversikter fra Sarpsborg Kommunes Levekårsundersøkelse (2020).

– Gjennom å etablere Solidaritetsfond i idrettslag kan lagene bidra til å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltakelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering / støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon, sier Andersen.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning.

– Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sitt lokale Solidaritetsfond etter kriterier og anbefalinger gitt av departementet og Sarpsborg Idrettsråd, påpeker Andersen.

Kjærkomne midler

Per Halvorsen og Kristoffer Hals i SIL er godt fornøyd med tilskuddet klubben får.

– Vi har en del enheter på Sandesundsveien skole hvor mange av de som deltar der sliter litt. Vi har søkt om tilsvarende midler tidligere, så kommer dette nå oppe på toppen der. Og det er naturligvis veldig kjærkomne midler, sier Per Halvorsen.

Sarpsborg IL er en stor klubb med rundt 800 medlemmer som tilbyr idretter som friidrett, svømming, håndball, langrenn, alpint og parkour. I tillegg har de barneidrett hvor medlemmene får prøve seg i flere ulike idrettsgrener.

– Vi er også den eneste foreningen i byen som tilbyr svømmeopplæring, som vi har overtatt mye av fra skolene. Til det trengs det blant annet instruktører. Det er også litt kamp om bassengtid, og ofte får vi ikke nok i Sarpsborg slik at vi må leie i Fredrikstad. Så i tillegg til utstyr, kontingenter og andre ting, så trengs det gode midler som dette, sier Halvorsen.