Oversikt, Gymnastikksaler 2023/2024

Idrettsrådets fordeling av gymnastikksaler.

Denne er gått ut til de berørte idrettslag som har tildelt treningstid i de kommunale gymnastikksaler. 

Oversikten ligger her: Kopi av Skoletrening_23_24.xlsx