Styret

Dag Jarle Aksnes
Dag Jarle Aksnes
Leder

Siren Preto
Siren Preto
Nestleder

Arild Aage Hovland
Arild Aage Hovland
Styremedlem

Linda Arnesen
Linda Arnesen
Styremedlem

Janne Rasmussen
Janne Rasmussen
Styremedlem

Atle Houg Ringheim
Atle Houg Ringheim
Styremedlem

Kolfinna Magnusdottir
Kolfinna Magnusdottir
Styremedlem

Mathura Amirthalingam
Mathura Amirthalingam
Styremedlem

Geir Iden
Geir Iden
Styremedlem

Sverre Solheim
Sverre Solheim
Vararepresentant bedrift

Amalie Lunde
Amalie Lunde
Ungdoms vararepresentant

Matej Dimoski
Matej Dimoski
Ungdoms vararepresentant