Styret

Dag Jarle Aksnes
Dag Jarle Aksnes
Leder

Siren Preto
Siren Preto
Nestleder

Vidar Steine
Vidar Steine
Styremedlem

Linda Arnesen
Linda Arnesen
Styremedlem

Janne Rasmussen
Janne Rasmussen
Styremedlem

Atle Houg Ringheim
Atle Houg Ringheim
Styremedlem

Anushiya Steek
Anushiya Steek
Styremedlem

Geir Iden
Geir Iden
Styremedlem

Trond Erik Mikkelsen
Trond Erik Mikkelsen
Trond Erik