LIM-prosjektet til 5-7 klasse ved Slettebakken Skole. Opp mot 80 % av elevene har benyttet seg av tilbudet.
LIM-prosjektet til 5-7 klasse ved Slettebakken Skole. Opp mot 80 % av elevene har benyttet seg av tilbudet.

Inkluderingstiltak

Idrettsrådet har ansvar lokalt å forvalte ordningen "Tilskudd til inkludering i idrettslag" fra Kulturdepartementet. Ordningen er rettet mot særskilte utfordringer som idrettslagene i noen av de største byene står overforer. Foruten et større press på idrettsanlegg, kan det være økonomiske og kulturelle terskler som blir barrierer når det gjelder barn og unges muligheter til deltagelse i idrettsaktiviteter.

Idrettsrådet deler ut integreringsmidler til xx ulike prosjekter i Bergen Kommune. Nedenfor finner du et utdrag av tiltakene vi ga støtte til i 2022 Dersom deres klubb har eller planlegger å starte opp et tiltak, ikke nøl med å søke inkluderingmidler hos Idrettsrådet. Søknadsskjema finner du   2023_Søknadsskjema_2023_inkludering.doc

LIM-prosjektet er et gratis-tilbud for samtlige elever i 5-7 klasse ved Slettebakken Skole. 

11 idrettslag, Idrettsrådet i Bergen og Slettebakken skole samarbeider om fysiske aktiviteter 3-4 dager i uken. Her kan elevene blant annet få prøvd seg på idretter som turn, dans, friidrett, rugby, håndball, ishockey, crossfit og tennis. Gjennom året får elevene prøvd seg i den enkelte idretten 14 ganger. 

Skolen finansierer mat og leksehjelp, mens idrettslagene har ansvaret for finansiering av istruktører, haller, utstyr og renhold. Utstyr er til låns for elevene til alle idretter. Treningstidene får elevene gratis fra Bergen Kommune. 

LIM har som mål å skape en sosial arena for fritidsaktiviteter for barn, hvor elevene kan føle mestring, variasjon og samhold. I tillegg skaper prosjektet en bro mellom flerspråklige og etnisk norske barn. Elevene får også prøvd ut forskjellige idretter, som kan brukes som en rekrutteringsarena innen særlig nye idretter. Konseptet skaper en vinn, vinn, vinn situasjon mellom elevene, idrettslagene og skolen! 

Bergen Kommune delegerte våren 2021 midler til oppstart LIM-prosjektet ved ytterligere 2 skoler(Fridalen og Ny-Krohnborg). Idrettsrådet realiserte oppstart høsten 2021. I 2022 kom Møhlenpris skole til og oppstart her var etter høstferien 2022. I 2023 fikk Idrettsrådet nok en gang midler av Bergen kommune til å utvide LIM-prosjektet til nok en skole, denne gang ble det Loddefjord skole som fikk tilskudd og hadde oppstart september 2023. 

Mellom 50-70 % av elevene deltar på LIM.

 

Ytterligere informasjon om LIM kan finnes her.  

 

70 barn og unge har fått gleden av å utforske cricket i regi av Møhlenpris Idrettslag. Gjennom faste ukentlige treninger, har Møhlenpris sett en økning i rekruttering, samt skapt idrettsglede til denne lite utbredte idretten. 

Kontakt David Martinez for mer informasjon, tlf: 982 55 161

Over 50 barn og unge har fått prøvd seg i trygge omgivelser i boksing. Initiativet har satt tiltrukket seg både etnisk norske og flerkulturelle, og samarbeidet har fungert godt. 

For mer informasjon, kontakt Jørn Henjum på tlf: 915 13 000 

Bergen Klatreklubb har tilrettelagt for at 20 barn i alderen 6-12 med minoritetsbakgrunn kan få klatreopplæring og trening. 

Kontakt Remi Småland på tlf: 934 38 237 for mer informasjon