Idrettsrådet har jobbet tett med Bergen Kommune og utbyggere av Åsane Arena. Åpningen av Åsane Arena er estimert til rundt August 2021. (Foto: Magnus Fjeldstad)
Idrettsrådet har jobbet tett med Bergen Kommune og utbyggere av Åsane Arena. Åpningen av Åsane Arena er estimert til rundt August 2021. (Foto: Magnus Fjeldstad)

Prioriteringsliste for realisering av nye anlegg

En av hovedoppgavene til Idrettsrådet er å være et bindeledd mellom idrettslagene og lokalpolitikere i spørsmål om utbygging og vedlikehold av idrettslag. Nedenfor lister vi opp de viktigste prosjektene vi jobber for å få utbygd rundt om i Bergen.

Vi jobber mot en idrettshall og et nærmiljøanlegg + en sidehall til bordtennis. Samtidig har Bergen Kommune beregnet en større pris en budsjettert, noe som har stoppet opp prosessen.   

Mesteparten av Slettebakken Idrettspark ble i sin tid bygget på en bossfylling. Det resulterte i et forurenset Tveitevann, og som nå må bygges om. Idrettsrådet støtter planene til Bergen Kommune om å fjerne og bygge opp anlegget på Slettebakken. 

Les mer om Bergen Kommunes planer her. 

ss