Idrett i Norge er dyrt. Likevel, er vi svært glad for at det offentlige tar ansvar for at idretten kan driftes bærekraftig og økonomisk. Det finnes utallige både statlige og kommunale støtteordninger, som din klubb kan dra nytte av. Klikk deg inn for å se informasjon om de mest aktuelle ordningene.