Idrettsrådet logo.jpg

Om oss

Idrettsrådet Bergen skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. Idrettsrådet i Bergen hadde pr. 01. januar 2020 registrert som medlemslag 567 idrettslag og klubber som til sammen representerer 117.894 medlemmer. I tillegg kommer 199 bedriftsidrettslag med til sammen 15.157 medlemmer.

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF-linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer. Idrettsrådet er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Våre arbeidsoppgaver i henhold til NIFs lov er å: 

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene i kommunen. 
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. 
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 
  • Være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 

I tillegg har vi i oppgave å innstille og fordele ut Lokale aktivitetsmidler (LAM). Klubbene trenger ikke å søke om å få tilskudd. Tilskuddet fordeles automatisk til alle som driver barne- og ungdomsidrett til og med 19 år.  

Vi i IRB jobber under slagordet "Positiv fritid i en inkluderende og positiv by".