friidrett.jpg

Referater

Vi avholder 9-10 styremøter i løpet av året. De er i hovedsak avholdt på Idrettens Hus i Bergen. I tillegg holder vi noen av møtene våre ute hos medlemsklubbene, slik at vi til en hver tid er oppdaterte på de lokale forholdene. Dersom du er interessert til å presentere deres klubb sine fremtidsplaner for anlegg eller utvikling, så kan vi gjerne besøke dere.