Solidaritetsfond i idrettslag
Solidaritetsfond i idrettslag

Ekstrainnsats for inkludering av barn og unge i idretten

Ved årets fordeling av spillemidler til idrettsformål er det avsatt 125 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) i idretten. Bodø idrettsråd får 435.136,- fra ordningen som skal fordeles ut til idrettslagene. Fordelingen av midlene til idrettsrådene er basert på hvor mange barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. I Bodø er 646 barn som tilhører denne kategorien( 0-17 år), det utgjør 6,9%.

Styret i Bodø idrettsråd vedtok på styremøte 6.juni at midlene fra KUD skal utlyse til idrettslagene i Bodø. Idrettslagene i Bodø vil få muligheten til å søke om følgende:

  • Etablere Solidaritetsfond i klubb.
  • Fylle opp eksisterende Solidaritetsfond i klubb ( Idrettslaget må dokumentere at man har brukt opp tidligere tildelte beløp)

Om det vil være noe beløp igjen etter søknadsfristen vil resterende beløp fordeles ut til idrettslag som har barn og unge med en anbefaling om at midlene skal brukes til barn og unge som av ulike årsaker ikke har økonomi til å dekke kostnader i idretten.

Informasjon om Solidaritetsfond og kriterier finner dere her: Solidaritetsfond (xn--idrettsrd-d3a.no)

Søknadsprosess

Søknadsfrist for å etablere Solidaritetsfond: 15.august.

Søknadsskjema: https://forms.office.com/e/bpSxhp8Gtr 

Søknadsfrist for mer midler i eksisterende Solidaritetsfond 19.juni

Søknad for mer midler skal inkludere et enkelt regnskap som viser hva midlene er gått til, uten navn.

Søknadsskjema: https://forms.office.com/e/N5Qc7GQXJ1 

Midlene vil bli utbetalt 1.september.