Ny anleggsplan Bodø idrettsråd

En av idrettsrådets viktigste oppgaver er å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i kommunen. Dette gjelder særskilt idrettsanlegg. BIR ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet og rettferdighet for idrettslagene og idrettsrådets arbeid og har derfor tidligere utarbeidet en anleggsplan og en anleggsprioritering om hvilke anlegg som burde realiseres og spille dette videre til politikerne i kommunen.Ny anleggsplan 2023-2026 ble vedtatt på årsmøte 30.mars.