MOTTA EKSTRAMIDLER FRA NIF – «Like muligheter til å delta i idretten»

Kulturdepartementet ha gitt et ekstraordinært tilskudd på 125 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år) i idretten. Grimstad idrettsråd har fått 676.378 kr som skal fordeles ut til tiltak i kommunens idrettslag!

Midlene skal understøtte:

• idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

• å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Det eneste idrettslaget må gjøre er å melde inn en inkluderingsansvarlig/tiltaksansvarlig og en kort beskrivelse av tiltak som kan være aktuelle. Se også avgrensningen mot Fritidskassa som disse midlene skal være et supplement – ikke konkurrent - til, men idrettslaget vil for eksempel kunne dekke utgifter for medlemmer med midlertidig nedsatt betalingsevne på grunn av økte levekostnader i familier som er over inntektsgrensene til Fritidskassa.
 

FRIST FOR INNSENDING SKJEMA ER Mandag 28/8 2023


90% av midlene fordeles etter antall og alder på medlemmene i målgruppa i idrettslaget og 10% på særskilt gode tiltak uavhengig av antall medlemmer (se fordelingskriterier i informasjonsbrevet).


Midlene kan benyttes i både 2023 og 2024, og på grunn av den korte tidsfristen er det ikke nødvendig å melde inn en fullstendig plan over tiltak for hele perioden nå. Hovedsaken er at Idrettsrådet skal kunne se at idrettslaget har mottatt informasjonen om formålet med midlene, og at idrettslaget har et ønske om å jobbe aktivt med inkluderingsarbeidet i tiden fremover. Idrettsrådet krever dermed heller ikke styrevedtak på dette for å kunne sende inn Forms-skjemaet, men det forventes at bruken av tildelte midler tas opp som styresak til høsten.  

Med stadig økende levekostnader risikerer vi at flere barn og unge ufrivillig må slutte med idrettsaktivitet og at flere aldri får mulighet til å begynne. Vi håper derfor at alle idrettslag i Grimstad ønsker å bidra til at flest mulig barn og ungdom skal få mulighet til å delta i idretten!