Idrettsfond

Info om Idrettsfondet

På GIR styremøte 15/10-2020 og fellesmøte m/kommunen 2/11-2020 ble det vedtatt å etablere et fond for å hjelpe barn og ungdom fra familier med begrenset betalingsevne.

GIR vil her legge ut rutiner, statutter og øvrige detaljer - slik at oppstart av fondsordningen kan starte opp så raskt som mulig i 2021.

Statutter og Søknadsskjema - ligger til nedlastning her på siden.

 

IKKE noe fast søknadsfrist - Sendes inn ved behov