Årsmøte

Her finnes info om Årets møte - Dokumenter - og historiske Årsmøter

Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettsrådets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettsrådets virksomhet.

 

 

Grimstad Idrettsråd Årsmøte 2022

Sted: sted : GTIF Igland Hallen
Start: 26.04.2022 18:00
Slutt: 26.04.2022 21:00