Idrettsglede for barn

Stipend

Grimstad Idrettsråd deler årlig ut to stipender - Satsningsstipend og utviklingsstipend. Dette er i første rekke ment å være en oppmuntring og stimulering for unge utøvere som ønsker å utvikle sine idrettsferdigheter og som gjennom målrettet trening har forbedret sine resultater på et godt nasjonalt nivå eller da høyt internasjonalt nivå. Stipendet er videre ment for utøvere som tar sikte på å videreutvikle seg i sin idrett (gjelder også innen lagidretter)

Fordi vi ikke fikk delt ut stipend i 2021 - Så deler vi ut et ekstra Høst Stipend nå i 2022 - alle som ikke fikk tidligere i år kan søke på dette.

Vanlig søknadsskjema benyttes 

 

Søknadsfrist blir satt til 1. nov-22.