Styret og ansatte

Johnny Løcka
Johnny Løcka
Leder
KIF

Bjørn Haavengen
Bjørn Haavengen
Nestleder
Kongsberg Orienterings lag

Magne Roland
Magne Roland
Styremedlem
IL Skrim

Hanne Johansen
Hanne Johansen
Styremedlem
Kongsberg Cheer Dance

Jardar Komperud
Jardar Komperud
Styremedlem
Kongsberg Wakeboardklubb

Kent Harald Kulleseid
Kent Harald Kulleseid
Styremedlem
IL Skrim

Gunn Marit Storum
Gunn Marit Storum
Styremedlem
BK svømming

Chinmaye Kokkula
Chinmaye Kokkula
Ungdomsrådet
ungdomsrepresentant Ungdomsrådet

Jonas Myhra
Jonas Myhra
Varamedlem

Jon Fredrik Lehn Pedersen
Jon Fredrik Lehn Pedersen
varamedlem

Marita Storholt
Marita Storholt
Daglig leder
Administrasjon