vår logo
vår logo

Kongsberg idrett og aktivitetsråd

formål og arbeidsoppgaver

Formål

Kongsberg idretts- og aktivitetsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten og for de foreninger som faller utenfor de etablert paraplyorganisasjonene og den egenorganiserte aktiviteten i Kongsberg kommunen.

Formålet med aktivitetsrådet er å øke aktivitetsnivået innen egenorganisert aktivitet i kommunen. KIR er en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene og Viken idrettskrets. KIR er en viktig samfunnsaktør som ønsker å styrke idrettens rammevilkår og fremme aktivitetsglede, samt legge til rette for god folkehelse for innbyggerne i Kongsberg.

 

Arbeidsoppgaver

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokaltidrettspolitisk handlingsprogram.
  • Være en møteplass og en utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 

Idrettslagenes ansvar for bruk av idrettsrådet

Idrettslagene er idrettsrådets oppdragsgivere og skal ta ansvar for at rådet fungerer. Idrettslagene har derfor et spesielt ansvar for å bruke idrettsrådet i alle felles og viktige saker som angår idretten og det offentlige. Dette ansvaret omfatter blant annet:

  • Sende alle henvendelser til kommunen gjennom idrettsrådet.
  • Informere idrettsrådet om sine anleggsplaner på kort og lang sikt, og fremme søknader gjennom idrettsrådet.
  • Overholde de frister idrettsrådet setter for søknader.
  • Delta på fellesmøter i regi av idrettsrådet.
  • Idrettslagene har et eget ansvar for å følge med på informasjon på ulike kommunikasjonsplattformer (hjemmesiden, FB, e-post, kommunens nettsider)