Lokalt og nasjonalt er det tilgjengelig flere støtte- og stipendordninger som klubber og enkeltutøvere kan søke på. KIR vil gjerne oppfordre alle klubbene til å utforske mulighetene og søke på de ordningene som passer dere og det prosjektet dere ønsker å starte.

Husk at det også er mulig å søke enkelt utøvere som tas ut til kretslag og ulike satsninger, med de ekstra kostnadene det noen ganger kan gi. Når dere har et prosjekt dere ønsker å søke støtte til så sett dere inn i hvordan skrive gode søknader og hva informasjon dere bør ha tilgjengelig for å legge ved søknader.

Stipendportalen har noen tips til god søknad: https://stipendportalen.no/stipendmagasinet/2374-hvordan-skrive-legatsoknad-eller-stipendsoknad

Hvor finner dere informasjon om ulike ordninger:
Idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/

Stipendportalen: https://stipendportalen.no

 

Noen spesifikke ordninger som kan søkes på:

 

Kongsberg kommune:

Tilskudd til kultur, idrett og fritid:

https://www.kongsberg.kommune.no/nav/kulturidrett_og_fritid/tilskudd_til_kulturidrett_og_fritid

 

1.Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner: (søknadsfrist 1 sept)

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/momskompensasjon-for-frivillige-lag-og-organisasjoner

 

2.Tilskudd til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg:(søknadsfrist varierende)

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/tilskuddidrett-.-frilufts--og-naermiljoeanlegg

 

3.Tilskudd til inkludering av barn og unge: (søknadsfrist desember?)

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/Tilskudd-til-inkludering-av-barn-og-unge

 

4.Tilskudd til lag, foreninger og kulturformål «Driftstilskudd» (søknadsfrist 1 mai)

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/Driftstilskudd   

 

5.Kulturstipend (søknadsfrist 30 aug)

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/0634fc86-6a74-41af-ae4a-1df4a1998b78

 

 

6.Frivillighetspris – nominasjons frist 1. september

 

 

7.Inkluderingsprisen – nominasjons frist 1. oktober

https://www.kongsberg.kommune.no/artikkel/hederspriser-og-utmerkelser-fra-kongsberg-kommunestyret

 

 

Private:

Birger Rud minnefond

http://www.birgerruud.no/

 

Sparebank 1:

https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/gavetildeling-fra-sparebankstiftelsene.html

 

DNB:

https://sparebankstiftelsen.no/sok-stotte/

 

https://sparebankstiftelsen.no/stotte-til-idrettslag-som-vil-utvide-samfunnsansvaret/

 

https://www.dnb.no/om-oss/sponsorvirksomhet.html

 

Gjensidige stiftelsen:

https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/

 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/

 

Wurthfondet:

https://www.wuerth.no/no/nb/wuerth/wuerthfondet/wuerthfondet.php

 

Glitreenergi:

https://www.glitreenergi.no/konsern/samfunn/#energistotten