Kontakt

Alle formelle henvendelser ang idrettssaker sendes til styret på e-post:

styret@kongsbergir.no

For direkte kontakt med noen i styret, se kontaktlisten under styret og ansatte.

 

For andre spørsmål kontakt daglig leder:

marita.storholt@kongsbergir.no 

eller ring 48368811

Møter på Steinhuset må avtales på forhånd (dørene er låst)