ÅRSMØTE 2021.png

Årsmøte 2024

Årsmøte i Kongsberg idrett og aktivitetssråd gjennomføres onsdag 15.mai klokken 1800 i Skrims klubbhus ved Skrimhallen.
Saksliste iht lov for Kongsberg Idrettsråd.
Saker til årsmøtet sendes til styret innen 1.mai 2024.
Alle dokumenter til årsmøte ligger under meny valget "dokumenter"
Velkommen!