Orientering.jpg

Tildeling av inkluderingsmidler 2022

Bodø idrettsråd har gjennom ordningen inkludering i idrettslag fordelt ut midler til 13 idrettslag i Bodø kommune.

Inkludering i idrettslag er en økonomisk ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett. Bodø idrettsråd har på vegne av Norges idrettsforbund forvaltningsansvaret for ordningen «Inkludering i idrettslag» 

Målsetningen til inkludering i idrettsalg er å bidra til økt deltakelse av nye grupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer.

Målgruppen i ordningen er:

 • Barn og unge med minoritetsbakgrunn, og da særskilt jenter/kvinner
 • Barn og unge i familier med lav betalingsevne
 • Innvandrerforeldre, med mål om å øke deres deltakelse og engasjement i idrettslag

Tildeling 2022

For året 2022 mottar Bodø idrettsråd 760.000,- i ordningen, av disse midlene ble det vedtatt at 535.000 skulle fordeles ut til tiltak i idrettslagene som bidrar til inkludering av målgruppen. Bodø idrettsråd utlyste midlene i januar og på styremøte i mars ble det vedtatt å tildele midler til 13 tiltak i regi av idrettslag i Bodø.

 • Bodø innebandyklubb: Inkluderingstiltak for barn og unge
 • Innstranda IL
  • Åpen hall for ungdom i Mørkvedhallen
  • Ferieaktiviteter
 • IK Grand Bodø, Åpen hall for ungdom i Bankgata flerbrukshall
 • Salten golfklubb, Integrering i golfmiljøet
 • B& OI orientering, Utvidelse av stolpejakt for barn og ungdom
 • Bodø håndballklubb: "Kast ballen"
 • Bodø gym og turnforening: Inkludering- vårt ansvar som klubb
 • Bodø skiklubb Alpinor: Innkjøp av utstyr
 • Innstranda IL Langrenn:Kjøp av skipakker til utlån, og midler til gjennomføring av skileik og barneskirenn
 • Holand hestesportklubb: Senke kostnadene for dem som ikke har muligheten til å delta
 • Bodø volley: Åpen sandvolleyball

Bodø idrettsråd ønsker idrettslagene lykke til med sitt arbeid for å få flere barn og unge inn i idretten.