skating.JPG

Søk om midler gjennom ordningen inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag er en økonomisk ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett. Bodø idrettsråd har på vegne av Norges idrettsforbund forvaltningsansvaret for ordningen «Inkludering i idrettslag

Målet med ordningen Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, men særskilt søkelys på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldre deltagelse og engasjement i idrettslagene. 

Bodø idrettsråd har nå åpnet søknadsskjema for 2024, og oppfordrer idrettslag i Bodø til å søke om støtte til prosjekter/tiltak som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i målgruppen. 

Forslag til tiltak;

  • Samarbeid mellom IL og skole om aktivitet på skolen/SFO
  • Ferieaktiviteter
  • Åpen hall
  • Innkjøp av utstyr til utleie (Hvis man søker på dette, skal det markedsføres i idrettslaget at man har utleie)
  • Andre spennende prosjekter som bidrar til mer aktivitet for målgruppen.