05SPOidrettsdag 86.jpg

Meld inn kandidater til verv i Bodø idrettsråd

Bodø idrettsråd skal avholde sitt årsmøte torsdag 30.mars.

I den forbindelse ønsker valgkomitéen innspill på kandidater til verv i Bodø idrettsråd. Man blir valgt for to år av gangen, så følgende verv er nå på valg:

  • Leder Roger Pettersen
  • Styremedlem Morten Selnes
  • Styremedlem: Børge Berg
  • 1 varamedlem Kristin Haugen
  • 2 varamedlem Tor Skaugerud

I tilegg trenger man kandidater til kontrollutvalget og valgkomitèen.

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitèen på følgende e-postadresser;

Hanne Jørgensen; hanne.jorgensen@gymogturn.no

Jan-Oddvar Sørnes: jan-oddvar.sornes@nord.no

Thomas Bomstad: thomas@saltentkd.no