Fra venstre: Kristin Setså( Nordland idrettskrets), Kristian Haubakk( Sparebank1 Nord Norge),Jonny Rendal( Ik Grand Bodø) og Gro-Marie Thomassen( Bodø idrettsråd)
Fra venstre: Kristin Setså( Nordland idrettskrets), Kristian Haubakk( Sparebank1 Nord Norge),Jonny Rendal( Ik Grand Bodø) og Gro-Marie Thomassen( Bodø idrettsråd)

Lansering av Solidaritetsfond i Nordland

Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor etablerer Nordland og  Troms og Finnmark idrettskrets nå solidaritetsfond for idrettslag. Totalt er det satt av 7,5 millioner kroner til etablering av fondene.

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal brukes til å dekke deler av
deltakerkostnadene for barn og ungdom, for eksempel treningsavgift, medlemskontingent eller
deltakelse på turneringer. Målgruppa er medlemmer i aldersgruppa 6-19 år der økonomi kan være
en barriere for idrettsdeltagelse.

Nordland
Nordland idrettskrets er tildelt 3,6 millioner kroner, fordelt likt over de tre årene 2023, 2024 og
2025.

Nordland idrettskrets er svært glad for å få denne muligheten til å støtte idrettslag, slik at
foreldrenes økonomi ikke skal være til hinder for at barna skal kunne drive aktivitet sammen med
vennene sine, sier organisasjonssjef Kristin Setså.

Tall fra Respons Analyse viser at 10 prosent av familier i nord sier de har kuttet ned på sports- og
fritidsaktiviteter til barn. 30 prosent gjør færre familieaktiviteter som koster penger.

Vi har lang erfaringene med å støtte solidaritetsfond, som gjort riktig kan bidra til å inkludere flere.
Nå håper vi støtten gjør at enda flere idrettslag får i gang dette viktige arbeidet, sier Eirik Yndestad i
Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge.

Inkludering i idretten er svært viktig og at vi har merket det spesielt under korona. Mange foreldre
ønsker barna sine inn i idretten, også de barna som ikke har vært med tidligere. Vi er overrasket over
hvor mange som strever med dårlig økonomi. Det sier Jonny Rendal, inkluderingsansvarlig i Grand
Bodø

Bodø idrettsråd har jobbet med inkludering i idrettslag i Bodø i flere år, og har ukentlig eksempler på
barn som ikke kan delta uten å få dekt kostnader fra klubben.

Offentlige tilskuddsordninger har ofte begrensninger som gjør systemet byråkratisk. Vi møter veldig
ofte foreldre som er i gråsonen mellom for god økonomi for å søke støtte hos NAV, men likevel for
anstrengt til å prioritere barnas deltakelse i idrett. Problemet har vokst med korona, økte
boliglånsrenter og økte strømpriser. Det sier Gro Thomassen, inkluderingsansvarlig i Bodø idrettsråd.

Vi er opptatt av at Samfunnsløftet skal bidra til å utvikle landsdelen videre. Da er inkludering et
viktig poeng. Vi vet at idrettslagene er opptatt av dette, og ønsker å ha flest mulig med. Så vet vi
samtidig at økonomi kan være utfordrende, og da er det veldig fint at Samfunnsløftet via
Solidaritetsfondet kan bidra til at klubbene får hjelp til å få med flest mulig på sine aktiviteter, sier
Kristian Antonsen Haubakk, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge.

I tiden fremover vil solidaritetsfond-ordningen presenteres for idrettsråd og idrettslag.