Idrettspolitisk forum
Idrettspolitisk forum

Idrettspolitisk forum

Bodø idrettsråd arrangere tirsdag 25.april idrettspolitisk forum. Alle politiske parti stilte med representanter og det var godt oppmøte blant idrettslag og andre engasjerte

I forbindelse med fylkes -og kommunevalget invitert Bodø idrettsråd alle politiske parti i Bodø til idrettspolitisk forum der idrettsrådet hadde lagt opp til to debatter knyttet til temaene idrettsanlegg og inkludering. 

Formålet med forumet var å se på hvordan vi sammen kan styrke rammebetingelsene til Bodøidretten i tiden fremover.  

Roger Pettersen.JPG

Styreleder i Bodø idrettsråd, Roger Pettersen ønsket alle hjertelig velkommen, før Roger Finjord fra NFF-Finmark hadde et inspirerende foredrag om verdien av idretten.Idretten er for mange limet i samfunnet, og dette fikk Roger Finjord formidlet på en god måte. 

Jan-Oddvar Sørnes var dagens debattleder, og han loset politikerne gjennom spørsmål knyttet til halleie, anlegg, økonomi som barriere og ikke minst hva vi ønsker for idretten fremover. Det ble en fin seanse på to timer. Dette er starten BIRs arbeid med å synliggjøre og løfte idretten slik at idretten får gode rammevilkår i tiden fremover. 

Jan-Oddvar.JPG

Politikere.JPG