Sommeridrett idrettslag facebook.png

Lokale Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, ungdom, barn og unge med funksjonsnedsettelse og samarbeid mellom idrett og skole/kommune settes 20% av midlene til tiltak rettet mot spesielle målgrupper eller mot «aktive lokalsamfunn». 

Tiltak/prosjekter idrettslagene kan søke støtte til er;

  1. Paraidrett: Aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, eller kurs/utstyr som bidrar til tilrettelegging av aktivitet for målgruppen.
  2. Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år): Lavterskel aktivitet for barn og ungdom, for eksempel; Åpen hall, åpen dag i idrettslaget, ferieaktiviteter.
  3. Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år):Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser.
  4. Aktive lokalsamfunn: Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts -og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktiviteten bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig

For å søke om midler kan idrettslagene bruke søknadsskjemaet under.