Sommeridrett idrettslag facebook.png

Lokale Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år).

For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, ungdom, barn og unge med funksjonsnedsettelse og samarbeid mellom idrett og kommune settes 20% av midlene til tiltak rettet mot spesielle målgrupper eller mot «aktive lokalsamfunn». 

For å søke om midler kan idrettslagene bruke søknadsskjemaet under.