årsmøte.jpg

Årsmøte Dato

Hold av Tirsdag 26 April - Grimstad Idrettsråd har berammet Årsmøte til den datoen - GTIF Igland Hallen kl 18:00 til 21:00

Da ligger årsmøte dokumentene ute ... ligger i meny - under Grimstad idrettsråd - årsmøte

eller her .. Vi håper på godt fremmøte fra dere klubber meldingsfrist 21. april!