Ungdom7.jpg

Søknadsfrist for Kulturmidler

Husk å søke om Kulturmidler!

 

Vestby kommune gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluftsliv. Fristen for å søke midler i 2021 er 15.mars.

Mer informasjon om kriterier, tildeling og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider:

Vestby.kommune logo.png