ÅRSMØTE 2021.png

Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte i Vestby Idrettsråd, 9.mars 2022 kl 1900.

Her følger innkalling til årsmøte 9.3.22, kl. 19.00 med frister for innsending av kandidater til idrettsstipend og forslag til årsmøte.
 
Det vil i forkant av årsmøtet være en egen visning i bruk av Boockup-systemet for søknad om tid i Vestby kommunes anlegg, og gjennomgang av kriterier for tildeling av treningstider inne i hallene. Dette vil starte kl. 17.30 i kommunestyresalen på rådhuset.
 

Vel møtt! 

Link til dokumenter