ÅRSMØTE 2021.png

Årsmøte 2023

Årsmøte i Vestby Idrettsråd

Årsmøtet avholdes i lokalene til Soon Golfklubb.

Onsdag 7.mars 2023, kl 19.00

Saksliste og årsmøtedokumenter vedlagt nedenfor

Innkalling og saksliste 2023

Velkommen