Fordeling av ekstramidler

Tildeling av ekstramidler for Nordre Follo er gjennomført. Midlene skal brukes til inkludering av barn og unge, og gi alle lik mulighet for å kunne delta. Idrettsrådet ønsker alle en god oppstart av ny sesong.

Det ble gjennom Kulturdepartementet bevilget et ekstraordinært tilskudd for 2023 til arbeidet med å inkludere alle barn og ungdom (6-19 år). 
Midlene har som formål å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Nordre Follo Idrettsråd hadde til fordeling 665.105,- kroner og gjorde fordelingen i juni, idrettslagene ble varslet gjennom epost 12. juni.


Midlene ble fordelt etter følgende kriterier:
Tildelingen av ekstramidlene for inkludering fordeles ved
a) å benytte aktivitetstall for aldersgruppen 6-19 år fra idrettsregisteringen som grunnlag for beregning av tildeling til hvert idrettslag
b) å benytte samme sats uavhengig av alder
c) å gi tilskudd til alle idrettslag med aktivitetsbaserte medlemmer i aldersgruppen 6-19 år
d) Kråkstad og Ski skytterlag tildeles midler på lik linje med andre idrettslag.

Vedlagt ligger oversikt over fordelingen i Nordre Follo, utbetalingen utføres fra NIF 

Det er ingen rapporteringsplikt for pengene, likevel er det av interesse å kunne hente ut erfaringer på hvordan pengene er brukt og hvilke resultater som ble oppnådd. Idrettsrådet oppmuntrer alle idrettslag til å ta med noe informasjon i årsrapporten for neste årsmøte slik at evt. erfaringsgrunnlag kan hente derfra.

Oversikt til IL.pdf