Styret og ansatte

Nina Vøllestad
Nina Vøllestad
Leder

Jan Thomas Birkeland
Jan Thomas Birkeland
Nestleder

Anne-Lise Sørli
Anne-Lise Sørli
Styremedlem

Oskar Andreas Kleven
Oskar Andreas Kleven
Styremedlem

Eivind Aasheim
Eivind Aasheim
Styremedlem

Anne Grete Kaasa
Anne Grete Kaasa
Styremedlem