Moss idrettsråd

Moss idrettsråd ble stiftet 11.12.1929, og skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen og være en arena for samarbeid mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet ble stiftet som en paraplyorganisasjon fra den borgerlige delen av idretten. Etter sammenslutningen av de borgerliges og arbeidernes idrettsklubber i 1945, er idrettsrådet et fellesorgan for all idrett i Moss kommune. Idrettslag i Moss med medlemskap i Norges idrettsforbund blir automatisk medlem/tilsluttet idrettsrådet.

Likt med kommunesammenslutningen mellom Rygge kommune og Moss kommune den 01.01.2020, fusjonerte Rygge idrettsråd og Moss idrettsråd. Idrettskretsen er nå Viken (tidligere Østfold) etter fylkessammenslutning.

Moss idrettsråd har i mer enn 90 år vært og er et viktig organ for nå ca. 65 idrettslag i Moss.

Idrettsrådet samarbeider tett og meget godt med Moss kommunes enhet for idrett, aktivitet og frivillighet, hvor bl.a. fagkoordinator for idrett har besøksadresse i Storgata 25, 1531 Moss. Kommunens frivillighetskoordinator har samme besøksadresse som idrettsrådet: Frivillighetens Hus, Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss.

Du kan ta kontakt med Moss idrettsråd på tlf. 92252989 og vår e-postadresse post@mossidrettsrad.com Kontoret vårt er delvis bemannet, og du er velkommen til å besøke oss i 2. etasje på Frivillighetens Hus.

Lovnorm

Klikk her for å se lovnorm for Moss idrettråd.