KIR.jpg

Kontakt info

Generell kontaktinformasjon for Kongsberg Idrettsråd

E-post til styret: 

styret@kongsbergir.no