klubbe_web.jpg

Årsmøte 2022

Velkommen til Årsmøte i KIR 22. juni kl. 18:00

Årsmøteforberedelser

KIR sitt årsmøte er berammet til 22. juni i Kongsberghallen.

Eventuelle innsendte forslag fra idrettslagene må være innsendt til styret senest to uker før møtet og saksdokumenter skal være utsendt senest en uke før møtet.