Skrim Idrettspark
Skrim Idrettspark

Anlegg eie eller leie

Hva ønsker idrettslagene i Kongsberg, eie eller leie?

Vi kaller inn til møte for å informere om de forskjellige modellene ift. å eie eller leie idrettsanlegg. Vi ønsker en debatt hvor idrettslagene tar del i en utforming som vil gange idretten. Dette vil deretter bli presenter for kommunen for å få på plass en dialog rundt dette team.