Ingen kan gjøre alt-men alle kan gjøre noe. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!
Ingen kan gjøre alt-men alle kan gjøre noe. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Sammen kan vi skape endring, én handling av gangen!

Sammen med Strømsgodset Toppfotball inviterer vi til frokostmøte på Marienlyst stadion med fokus på hvordan vi kan inkludere flere inn i idrett - med solidaritetsfondet som en velfungerende løsning. Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Dette påvirker også barn og unges deltakelse i idrett. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

Solidaritetsfondet ble opprettet i 2018 av Drammen Idrettsråd med mål om å inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltakelse. Midler fra solidaritetsfondet skal benyttes til å understøtte medlemskap, aktivitetskontingent, cuper, utstyr m.m for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet der økonomi er barriere for deltagelse.

Program

  • 08:00 Frokost
  • 08:30 Ingvild Dyve – Strømsgodset Idrettsforening
  • 08:45 Genga Ramanathan – Mjøndalen Idrettsforening
  • 09:00 Jan Rune Justad – Kirkens Bymisjon
  • 09:10 Sofaprat 
  • 09:30 Drammen Idrettsråd – Tall og fakta fra Solidaritetsfondet
  • 09:45 Oppsummering og veien videre

Ordstyrer: Bjørn Olav Nordahl

Meld deg på her: https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=378486ab6275f4d00d5ebd1d9d003242f506ae0&Origin=Direct

Midler fra solidaritetsfondet skal benyttes til å understøtte medlemskap, aktivitetskontingent, cuper, utstyr m.m for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet der økonomi er barriere for deltagelse.