AdobeStock_114086309.jpeg

Aktiv i IL, søknader 2024

Søknadsfrist er fredag 1. mars 2024. (Søknader som kommer etter søknadsfristen, blir ikke behandlet) Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2024.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag oppfordres til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene før det søkes.