Sammensetning årsmøte

Årsmøte i Asker idrettsråd består av; 

1. Idrettsrådets styre

2. Representanter fra alle idrettslag i Asker, som er medlem i Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala;

Lag med     0 – 300 medlemmer                  2 representanter
Lag med     301 – 700 medlemmer              3 representanter
Lag med     701 – 1200 medlemmer             4 representanter
Lag med     1200 og flere medlemmer         5 representanter

Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter,jfr NIFs lov § 2.4/2.5