starfighters.jpg

Ekstraordinært tilskudd 2023

Kulturdepartementet bevilget 125 millioner kroner fra årets fordeling av spillemidler til idrettslagenes arbeid for inkludering av barn og ungdom mellom 6–19 år. Tildelingen i Lillestrøm er nå klar til utbetaling.

Det ekstraordinære tilskuddet kom som en respons på den økende sosioøkonomiske ulikheten som hindrer barn og unge i å delta i idrettsaktiviteter.

 

Av den totale bevilgningen på 125 millioner tilfaller kr. 1.954.732 idrettslagene i Lillestrøm kommune og tildelingskriterier skal utarbeides av det lokale idrettsrådet (se tildelingsbrev). Tildelingsoversikten er oversendt til NIF som foretar utbetalingen, og midlene vil komme i løpet av september.

 

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet. Idrettsrådet foreslår at midlene brukes som en avsetning/fond for å hjelpe nye eller eksisterende medlemmer med bistand til utstyr, deltakelse på cup eller andre gratistiltak som bidrar til å rekruttere nye medlemmer i målgruppen, samt oppfordrer til at midlenes formål gjøres kjent blant medlemmene i idrettslaget.

 

Vi viser til idrettsrådets tildelingsbrev og tildelingsoversikten som viser hvor mye hvert enkelt idrettslag mottar av det ekstraordinære tilskuddet. Brevet som er oversendt fra NIF kan også leses i fanen til høyre.